95-06 Ranger MEGA LED 3rd Brake Lights
 
   
LED Full Function:
Brake & Cargo Light
LED Brake & Cargo Light (Crystal Clear)  
   
Brake Cargo Light
   
Crystal Clear
(LED3-500C-A)
Bermuda Black
(LED3-500CB-A)
   
 
Platinum Smoke
(LED3-500CS-A)
 
   
  95-06 Ranger OE Size LED 3rd Brake Lights
   
 
LED Brake & Cargo Light
Lit On Truck (Crystal Clear)
 
   
Crystal Clear
(LED3-500C)
Platinum Smoke
(LED3-500CS)