07-14 GMC Suburban / Yukon / XL / Denali FIBER OPTIC & LED Tail Lamps (Except Hybrid)
       
LED / Fiber Optic
Crystal Clear
(LEDT-612C)
LED / Fiber Optic
Bermuda Black
(LEDT-612CB)
 
07-14 GMC Suburban / Yukon, XL / Yukon Denali, XL Denali LED Tail Lamps (Except Hybrid)
Bermuda Black
(LEDT-611CB)